Starostwo Powiatowe w Puławach

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeXIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

Email Drukuj

Proponowany porządek obrad XIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 02.12.2015 r.  godz. 1400 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 

 

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Interpelacje i zapytania radnych.
  3. Omówienie bieżącej sytuacji SPZOZ w Puławach oraz planowanych działań naprawczych. Zajęcie stanowiska przez Radę Powiatu Puławskiego dotyczącego Programu naprawczego SPZOZ w Puławach.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
  5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
  7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga


Dodał: Magdalena Kobiałka - Starostwo Powiatowe w Puławach
na podst. informacji z Biura Rady i Zarządu Powiatu

 

545 Przeczytany