Starostwo Powiatowe w Puławach

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeTelefony

Email Drukuj

Starosta
nr tel. 81 886-11-00   Witold Popiołek


Wicestarosta
nr tel. 81 886-11-31   Michał Godliński


Członkowie Zarządu
nr tel. 81 886-11-11   Jan Ziomka
nr tel. 81 886-12-00   Leszek Gorgol


Sekretarz
nr tel. 81 886-11-05  Monika Zych


Skarbnik
nr tel. 81 886-11-53   Anna Krzysztofik


Kancelaria ogólna
nr tel. 81 886-12-10


Wydział Obsługi Prawnej
nr tel. 81 886-11-65   Tomasz Stolat
nr tel. 81 886-11-65   Anna GrobelWydział Kadrowo - Administracyjny 
nr tel. 81 886-11-48   Iwona Olszowiec (Kierownik Wydziału)
nr tel. 81 886-11-48   Hanna Majewska
nr tel. 81 886-11-48   Justyna Koper
 

nr tel. 81 886-11-00   Agnieszka Zdun-Podhajny (sekretariat Starosty)
nr tel. 81 886-11-31 Magdalena Wierzbicka (sekretariat Wicestarosty)


Oddział ds. Zarządzania Dokumentami
nr tel. 81 886-11-49   Justyna Śmich (Kierownik Oddziału)
nr tel. 81 886-12-10   Irena Cieślak(kancelaria ogólna)
nr tel. 81 886-12-10   Hanna Kamola (kancelaria ogólna)
nr tel. 81 886-12-10   Jacek Prus (kancelaria ogólna)

 nr tel. 81 886-12-10  Karolina Gałaś (kancelaria ogólna)
 nr tel. 81 886-11-47  Iwona Sikora (archiwum)


Oddział ds. Zabezpieczenia Informatycznego
nr tel. 81 886-11-57   Ryszard Kosiński (Kierownik Oddziału)
nr tel. 81 886-11-57   Tomasz Madej


Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
nr tel. 81 886-11-03   Jolanta Chruścikowska

nr tel. 81 886-11-03   Waldemar Orkiszewski
nr tel. 81 886-11-31   Małgorzata Kuta

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
nr tel. 81 886-11-66   Andrzej Mensik (Kierownik Wydziału)
nr tel. 81 886-11-01   Ignacy Włodek
nr tel. 81 886-11-70   Małgorzata Mazurkiewicz


Wydział Komunikacji i Dróg
nr tel. 81 886-11-87   Józef Zolech (Kierownik Wydziału)


Prawo Jazdy
nr tel. 81 886-11-24   Halina Czarnota
nr tel. 81 886-11-24   Marek Soboń (Z-ca Kierownika Wydziału)


Punkt informacyjny

nr tel. 81 886-11-80   Michał Nadolski

 Punkt wydawania dowodów rejestracyjnych

 nr tel. 81 886-11-80   Anna Matraszek-Rusek


Rejestracja Pojazdów (Sala operacyjna)

nr tel. 81 886-11-88   Janusz Wójcik
nr tel. 81 886-11-88   Elżbieta Kopciał

nr tel. 81 886-11-88   Iwona Żmudzińska
nr tel. 81 886-11-88   Joanna Kubiś
nr tel. 81 886-11-88   Jolanta Łuszczyńska
nr tel. 81 886-11-88   Agnieszka Kubala

 

Stanowisko ds. kontroli

nr tel. 81 887-48-73  Agnieszka Stolarek

 

Stanowisko ds. dróg

nr tel. 81 887-48-73  Mariusz Próchniak

 

Stanowisko ds. transportu drogowego

nr tel. 81 886-11-23   Anna Sokołowska-Śliwa

 

Szczegółowy zakres zadań pracowników


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
nr tel. 81 886-11-16   Bronisław Kowal (Kierownik Wydziału)
nr tel. 81 886-11-14   Stanisław Garnek

nr tel. 81 886-11-17   Aleksander Lewtak
nr tel. 81 886-11-17   Violetta Girzycka-Hałaś
nr tel. 81 886-11-15   Agnieszka Kamińska
nr tel. 81 886-11-15   Małgorzata Szewczyk-Goral
nr tel. 81 886-11-15   Małgorzata Wenerska

Geolog Powiatowy
nr tel. 81 886-11-14   Zofia Szydeł


Leśnicy (poniedziałki 7.00 - 9.00)
nr tel. 81 886-11-46   Stanisław Lipski
nr tel. 81 886-11-46   Marian Wiejak
nr tel. 81 886-11-46   Tomasz Wójciak
nr tel. 81 886-11-46   Jerzy Lis Wydział Rozwoju i Inwestycji
nr tel. 81 886-11-84   Waldemar Mokrzycki (Kierownik Wydziału)

nr tel. 81 886-11-36   Marlena Próchniak
nr tel. 81 886-11-36   Marcin Berłowski
nr tel. 81 886-51-92   Joanna Cynarska

nr tel. 81 886-11-35   Małgorzata Lachtara (Kierownik projektu"EUROszansa...")
nr tel. 81 886-11-35   Izabela OchalWydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich
nr tel. 81 886-11-67   Anna Połowska (Kierownik Wydziału)

nr tel. 81 886-11-09   Robert Piskała
nr tel. 81 886-11-09   Jolanta Rafałko (Biuro Rzeczy Znalezionych, przyjmowanie skarg)
nr tel. 81 886-11-09   Ireneusz Rzepkowski


  


Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
nr tel. 81 886-11-04   Marek Kusio (Przewodniczący)

nr tel. 81 886-74-34   Anna Jonak
nr tel. 81 886-74-34   Iwona Błaszkowska
nr tel. 81 886-74-34   Beata Kołodyńska (zastepstwo za Annę Stefaniak)Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
nr tel. 81 886-12-03   Andrzej Wenerski (Kierownik Wydziału) 

nr tel. 81 886-11-38   Patrycja Górecka (zastępstwo za Wiolettę Włodek)
nr tel. 81 886-11-38   Anna Ziomka
nr tel. 81 886-11-38   Magdalena Kobiałka
 

Wydział Geodezji
nr tel. 81 886-11-51   Mariusz Kasprzak (Kierownik Wydziału, Geodeta Powiatowy)


Oddział ds. Geodezji 
nr tel. 81 886-11-20   Danuta Bartuzi
nr tel. 81 886-11-50   Małgorzata Kozak
nr tel. 81 886-11-20   Joanna Todys
nr tel. 81 886-11-18   Krystyna Kamola
nr tel. 81 886-11-18   Magdalena Wójcicka
nr tel. 81 886-11-19   Ewa Galińska
nr tel. 81 886-11-19   Monika Maciąg
nr tel. 81 886-11-21   Zbigniew Szymczyk
nr tel. 81 886-11-21   Eugeniusz Oleksiewicz
nr tel. 81 886-11-39   Łucja Pomiankiewicz
nr tel. 81 886-11-39   Elżbieta Frel
nr tel. 81 886-11-50   Ewelina Adamczyk

Szczegółowy wykaz gmin przypisany poszczególnym pracownikom


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
nr tel. 81 886-11-26   Michał Miłosz (Kierownik Ośrodka)
nr tel. 81 886-11-26   Danuta Struska
nr tel. 81 886-11-26   Aneta Wolska
 

nr tel. 81 886-11-26   Kamil Durakiewicz
nr tel. 81 886-11-26   Wojciech Blachowicz
nr tel. 81 886-11-26   Sylwia Jamroży (zstępstwo za Annę Bochra-Szkoda)

nr tel. 81 886-11-26 Kinga Kramarczyk (zastępstwo za Małgorzatę Wójcik)
nr tel. 81 886-11-27   Monika Ogórek
nr tel. 81 886-11-27 Michał Deska


Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
nr tel. 81 886-11-81   Zbigniew Brzeziński (Kierownik Oddziału)
 
nr tel. 81 886-11-81   Weronika Mokijewska


Wydział Zarządzania Nieruchomościami
nr tel. 81 886-12-09   Sylwester Grzechnik (p. o. Kierownika Wydziału)

nr tel/fax 81 886-11-52   Edyta Jarząbek
nr tel/fax 81 886-11-52   Monika Usarek
nr tel. 81 886-12-09   Dorota Lisiowska
nr tel/fax 81 886-11-52   Kinga Woźniak
nr tel/fax 81 886-11-62   Zofia Próchniak
nr tel/fax 81 886-11-62   Agnieszka Kapłon

 

Oddział ds. Obsługi Gospodarczej 
nr tel. 81 886-11-37   Alicja Bielawska (Kierownik Oddziału)
nr tel. 81 886-11-29   Edyta Mizak

nr tel. 81 886-11-29   Aneta Pałka
nr tel. 81 886-11-29   Elżbieta Kraska

nr tel. 81 886-11-29 Monika Pogoda

 

Wydział Architektury i Budownictwa

nr tel. 81 886-11-40   Bogusław Skocz (Kierownik Wydziału)
nr tel. 81 886-11-45   Dariusz Kalbarczyk
nr tel. 81 886-11-45   Bogumiła Gajda
nr tel. 81 886-11-44   Honorata Kułaga
nr tel. 81 886-11-43   Ilona Czosnyka
nr tel. 81 886-11-43   Robert Sokół
nr tel. 81 886-11-42   Dorota Borucka
nr tel. 81 886-11-42   Andrzej Szymajda (Z-ca Kierownika Wydziału)

 

Wydział Finansów i Budżetu
nr tel/fax 81 886-11-59   Joanna Łyszcz (Główna Księgowa)

nr tel. 81 886-11-56   Anna Wyczółkowska
nr tel. 81 886-11-56   Maria Capała
nr tel. 81 886-11-56   Agnieszka Murat

nr tel. 81 886-11-33   Monika Lemieszek
nr tel. 81 886-11-33   Mariola Kapłońska
nr tel. 81 886-11-33   Małgorzata Pyszczak
nr tel/fax 81 886-11-54   Piotr Gowin

nr tel/fax 81 886-11-54   Tomasz Szkoda (Z-ca Głównego Księgowego)
nr tel./fax 81 886-11-54  Ilona Jarzyna-Bernat

Wydział Edukacji
nr tel. 81 886-11-71   Małgorzata Noskowska (Kierownik Wydziału)

nr tel/fax 81 886-11-32   Olga Bińczak
nr tel. 81 886-11-08   Agnieszka Kwit
nr tel. 81 886-11-08   Agnieszka Łojek - Mokrzycka
nr tel. 81 886-11-77   Beata MichałekWydział Audytu i Kontroli Zarządczej
nr tel. 81 886-11-55   Katarzyna Sych-Szkoda (kierownik - koordynator)
nr tel. 81 886-11-55 Magdalena Koniczyńska - Byzdra - inspektor/audytor
nr tel. 81 886-11-55 Ewa Piotrowska - audytor wewnętrzny


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
nr tel. 81 886-11-47   Wioletta Próchniak


61609 Przeczytany