Starostwo Powiatowe w Puławach

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font sizeProfil Zaufany

Email Drukuj

Profil zaufany jest darmowym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Wykorzystywany jest jako metoda potwierdzania tożsamości w tym podpisywania podań na platformie ePUAP. W większości przypadków niepodpisanie podania profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie lub uzupełnienie braków formalnych podania w inny sposób (odręczne podpisanie złożonego wniosku).

Szczegółowe informacje jak uzyskać profil zaufany możecie Państwo znaleźć tutaj >>>

 

Punkt Potwierdzający Profile Zaufane

Starostwo Powiatowe w Puławach

al. Królewska 19

24-100 Puławy

 

pok. 100, 101 (Kancelaria Ogólna)

tel. 886 12 10

 

Godziny urzędowania Punktu:

 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od godz. 700 do 1500

 środa od godz. 800 do 1600

1526 Przeczytany